Голяма награда на Осми конкурс през  2 0 1 6 г.

Класическа китара на стойност 6000 лв.

конструирана от Никола Минев
The great prize will be awarded by
        
NIKOLA MINEV:


Classical master’s guitar 3000 Euro